RSMH

Halmstad - Gemenskapen

Kontaktuppgifter till styrelsen visas i

slutet på sidan.


Vill du bli medlem?


Betala in på Bankgiro: 753-7517


Huvudmedlem: 150 kr


Familjemedlem: 100 kr

(I samma hushåll)


När du betalat in medlemsavgiften och pengarna dragits från ditt konto.

Skicka gärna en sms-meddelande med namn, adress, mailadress och telefonnummer, samt helst även en skärmbild på att pengarna dragits från ditt konto, till 0760-369993.

Detta påskyndar registrering och hantering av ditt medlemskap, så att du så fort som möjligt börjar få information om vad som händer i föreningen.


Pågående aktiviteter


Studiecirkel


Bli stressfri - mental träning mot stress


Plats: Husknuten

Tid och datum: 18:00 - 20:00.

Varannan måndag från 4/4 till 13/6.

Med undantag för Annandag Påsk,

som flyttats till 20/4.Kommande aktiviteter 2022


Utflykter

Hej medlemmar.


Utflykt till Kosta Boda. 


Väldigt sen inbjudan.

Det är jag som orsakat det, pga att jag inte bett om hjälp,

när jag kände att det blev för mycket, när jag inte mådde bra.

Jag tar på mig det.

Jag måste arbeta med det problemet med mig själv.

Hoppas att ni ändå har möjlighet att följa med.


Föreningen sponsrar en utflykt till Kosta.

Vi kommer bl.a. att besöka Kosta Bodas “Kosta art gallery” och äta mat i Kosta.

Det blir en lång dag med lång restid, så vi kommer att stanna halvvägs för en snabbfika vid minibussarna. 

Vi bjuder då bara på kaffe.

I övrigt, får ni själva ta med er vad ni vill äta vid denna fika.

Beräkna med att vi kommer hem framåt kvällen. 


Lördagen den 11/6-22


Åker från Husknuten kl. 8:00 med minibussar.


Kostnad/anmälningsavgift.: 150 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar.

Resten betalar föreningen. 


Meddela Marie via SMS senast 9/6.

Och ni kan swisha anmälningsavgiften

till mig på 0723153105 


Mvh Marie Alfredsson 

Utflykt i augusti till Norrvikens trädgård i Båstad.


Lördagen den 13/8-22


Åker från Husknuten kl. 9:30 med minibuss. Det betalar föreningen för.


Inträdet kostar 150 kr. Vilket var och en betalar själv.


Föreningen bjuder på lunch upp till 200 kr.


Observera att


Alla förändringar som gäller aktiviteter, främst kommer att meddelas på hemsidan.

Så var vänliga att regelbundet titta in, så ni kan hålla er uppdaterade.Tidigare Aktiviteter 2022Årsmöte 2022

den 28/3 kl. 17:30 på HusknutenBrev till medlemmarnaHej alla vänner i RSMH Gemenskapen!                                                      2021 11 24


Nu har det allt dragit ut på tiden, med att styrelsen eller jag, ordförande Kickie hörts av. Det ber vi om ursäkt för och hoppas även på förståelse! Förklaring är följande:


Livet är inte alltid förutbestämbart. Det går upp och ner, som vi nog alla vet, och ibland förändras förutsättningarna fortare än vad vi föreställt oss. Så har det varit för oss i styrelsen sedan våren 2021.

Jesper har tidigare flyttat till Helsingborg och har nu heltidsjobb där, men fortsätter med att ställa upp som kassör t.o.m nästa årsmöte.

Kickie har flyttat till Hova i nordöstra Västergötland 15/6 2021.

Både före och efter förra årsmötet har jag aktivt försökt att hitta nya medlemmar till Gemenskapen och styrelsen.

Vi har fått några nya medlemmar, men ingen som säger sig kunna vara med som styrelsemedlem.

Vi befinner oss i en situation där vi behöver en ny ordförande, kassör och sekreterare, om föreningen skall överleva.


Vi behöver fler personer som kan hjälpa till med styrelsearbete.

Det kan vara inköp till våra träffar, utskick, ordna med fika och disk, bilda telefonkedja eller lämna förslag och boka program.

Du som kan tänka dig att göra något av detta, hör gärna av dig till nuvarande styrelse! Marie fungerar nu som vice ordförande t.o.m årsmötet, men kommer inte, att ta över rollen efter Kristina. Hon lämnar även positionen sekreterare efter utgången tid.   


Vi lägger ut all ny information på vår hemsida:  rsmh-halmstad-gemenskapen.se 

Jag rekommenderar att ni regelbundet läsa på hemsidan, eftersom vi även lägger ut vårt program där och ev. ändringar. 


P.g.a. ovanstående har vi bett om hjälp hos Riksförbundet (och även hos kommunens funktionsrättsråd). Det är många föreningar som har haft det svårt när Coronan härjat.

Vi har klarat oss bra och hållit program fram till och med årsmötet 2021.

Riks har representanter i de olika områdena, som jobbar för att stödja föreningarna. Styrelsen har träffat södra områdets representant: Jimmie Trevett en gång, för att få hjälp med hur vi ska gå vidare.


OBS!   Vi bestämde då, att vi skall ha Julbord på samma ställe som förra året.


På Tallhöjden i Simlångsdalen. Som kompensation för en programfri sommar och höst, blir det kostnadsfritt för medlemmarna. Vi ordnar skjuts dit och hem till Halmstad (Husknuten) igen. Datum och tid kommer även att annonseras på hemsidan. 


Vi har bokat tid till fredag den 10/12 kl. 18.30. Vi brukar ha mycket trevligt på våra Julfester!  Anmälan görs till Marie! Senast 6/12.


Ni är fortsatt välkomna att ringa, SMSa eller kontakta oss via mail rsmh.hamstad@gmail.com .


På återseende och allt gott önskar jag er alla. MVH Kickie och styrelsen.


Kickie (Kristina) Bergstrand: 0709 302386


Viceordförande/Sekreterare Marie Alfredsson: 0760 369993 (se telefontider på hemsidan)


Kassör Jesper Samuelsson: 076 8553257Tidigare Aktiviteter 2021Julbord på Tallhöjden i Simlångsdalen


Fredag den 10/12  kl. 18.30.

Anmälan görs till Marie på 0760-369993! Senast 6/12.


Som kompensation för en programfri sommar och höst, blir det kostnadsfritt för medlemmarna. Vi ordnar skjuts dit och hem till Halmstad (Husknuten) igen.Årsmöte på Husknuten.


När: Tisdagen den 18/5 kl. 18:00. 

Var: Husknuten. Vi kommer att sitta på innergården.


Föreningen bjuder på förtäring, som serveras enligt hygieniska rekommendationer.

Munskydd och handsprit kommer även att tillhandahållas.


Är det något, som rör årsmötet, ni vill ta upp på årsmötet. Meddela detta till Kickie.


Anmälan senast 14/5 till:  Kickie på 070 - 930 23 86Dagordning - Årsmöte 2021 RSMH Halmstad Gemenskapen 2021-05-08 1. Årsmötesordförande öppnar mötet. 


2. Upprop och fastställande av röstlängd.


3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.


4. Fastställ dagordningen.


5. Välj mötesfunktionärer.


6. Verksamhetsberättelse.


7. Ekonomisk berättelse.


8. Revisionsberättelse.


9. Beslut om ansvarsfrihet.


10. Viktig information från styrelsen.


11. Behandla motioner och förslag från styrelsen.


12. Anta verksamhetsplan.


13. Fastställande av medlemsavgift kommande år.


14. Beslut om rese-och traktamentsersättning och eventuellt andra ersättningar. 


15. Anta budget.


16. Beslut om mandatperiod samt antalet ledamöter i styrelsen.


17. Välj styrelse.


18. Välj revisor och revisorsersättare.


19. Välj ombud till distriktets årsmöte och nomineringar till distriktets styrelse.


20. Välj övrig representation.


21. Välj valberedning om minst två personer, varav en sammankallande, och minst en ersättare.


22. Övriga frågor.


23. Avsluta mötet.  Vårutflykter med RSMH Gemenskapen 2021Grillning a la Påsk på Östra Stranden


OBS! pga dåligt väder, så flyttas grillningen till söndagen den 18/4. 


När: OBS Nytt datum Söndag 18/4  kl. 13:00.                                (Söndag 11/4-21 inställt)

Var: Gröningen/Handikappbadet


I och med att det inte går några bussar ner till Östra Stranden på söndagar än, så blir det samåkning


Tag på varma kläder och något att sitta på.


Föreningen bjuder på dricka och förtäring, som serveras enligt hygieniska rekommendationer.

Munskydd och handsprit kommer även att tillhandahållas..


Anmälan senast 7/4 till: nytt datum 14/4

Kickie på  070 - 930 23 86Promenad på Galgberget förbi Landalasjön


När: Söndag 28/3-21 kl. 13:00

       Observera att klockan ställs om till sommartid

Var: Träffas vid Friluftsmuseet Hallandsgården.


Föreningen bjuder på fika på lämplig plats och serveras enligt hygieniska rekommendationer från hälsomyndigheten.

Munskydd och handsprit kommer även att tillhandahållas.


Anmälan senast 24/3 till:

Kickie på  070 - 930 23 86
RSMH verkar för att bryta isolering genom aktivering, ansvarstagande, bildning och framförallt gemenskap.

Vi vill motverka stigmatisering vid psykisk ohälsa.

Vi samverkar med familj, vänner och de aktörer i samhället som kommer i kontakt med psykisk ohälsa och bjuder in dessa till medlemsmöten.

Vi försöker att erbjuda ett så brett program som möjligt minst en gång i månaden.

Det kan vara tex. studiebesök, teater, bio eller kurser i samarbete med något bildningsförbund.


Vi har arbetat fram ledord för föreningen som är:


Glädje, Gemenskap, Lojalitet, Respekt och Vänlighet.

Kopierat.

Etiska riktlinjer för RSMH


RSMH är en brukarorganisation, där medlemmar, lokalföreningar, distrikt och förbund, tillsammans jobbar för att RSMH ska vara en organisation som ses som trovärdig, seriös och kompetent.


Vi vill växa som organisation och vi vill bli lyssnade på. För att det ska bli så måste alla i organisationen, medlemmar, förtroendevalda och anställda, känna till och dela vår värdegrund. 


De etiska riktlinjerna gäller alla inom förbundet, medlemmar, förtroendevalda och anställda, och är till för att ge vägledning och stöd, för att stärka demokratin och gemenskapen. Syftet med de etiska riktlinjerna är

 

  • att bidra till ett gemensamt förhållningssätt inom vår organisation
  • att bibehålla och stärka omvärldens förtroende för RSMH
  • att vi förstår att vi ska bemöta varandra på ett sätt som stärker gemenskapen inom förbundet och utvecklar den enskilda medlemmen.Värdegrund


RSMH:s verksamhet ska genomsyras av respekt för människors lika värde, öppenhet, demokratiska värderingar och arbetssätt


Missbruka inte din förtroendeställning


När du representerar RSMH eller deltar i vår verksamhet ska du visa medmänsklighet, respekt och inte utnyttja någons oförmåga.


Du ska respektera andras kunskap och erfarenhet. 


När du uttalar dig för RSMH ska det vara i frågor som är relevanta för vår verksamhet och inom ramen för våra styrdokument. Din information om RSMH ska vara korrekt så att den inger förtroende och underlättar samarbete.


Du ska hålla dig till fakta. Känner du inte till en sak som Du tillfrågas om ska du hänvisa till annan person eller återkomma med svar.Vi bemöter varandra med respekt


Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska inte utsätta andra för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du ska inte heller utsätta andra för kränkande särbehandling eller annan form av trakasserier. 


Du ska i ditt handlande verka i enlighet med RSMH:s etiska riktlinjer och demokratiska värderingar och arbetssätt. 


Vi värnar om allas personliga integritet


Du ska inte föra vidare det du har fått i förtroende av personer inom RSMH, om de inte själva så önskar.


Du ska tillbakavisa skvaller och förtal. Vi talar alltid MED varandra och inte OM varandra.


Du får aldrig lämna ut personuppgifter som anförtrotts dig till tredje part.Vår verksamhet är drogfri


Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska under utövande av detta avhålla dig från alkohol och andra icke läkarordinerade droger. På så sätt värnar vi om varandra och skapar trygga möten.Kopierat.

Galleri

Medlemmarnas sida


Styrelsen för RSMH Halmstad-Gemenskapen

Ordförande

Marie Alfredsson

0760 - 36 99 93


Telefontider:


Måndag - Onsdag:  17 - 19

Torsdag:              17 - 18

Fredag - Söndag:   15 - 18


Övrig tid: SMS eller Mail

(så återkommer jag)

Kassör

(bistående tills ny kassör hittas)

Jesper Samuelsson

Sekreterare

Vakant

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare

Vår tidigare ordförande


Bankgiro:  753-7517


Organisationsnummer:

849201-2086