Programblad 2024


Programblad sommar 2024

RSMH Halmstad Gemenskapen


Alla aktiviteter läggs ut i event på vår offentliga Facebooksida, där all information om aktiviteten kan hittas.

https://www.facebook.com/RSMHHalmstadGemenskapen 


Ni som inte har Facebook, kan kontakta föreningen på rsmh.halmstad@gmail.com Fikaträffar


Vi kommer att, vanligast varannan fredag, ha fikaträffar på olika caféer i stan.

Oftast är vi på Sjömanskyrkan Halmstad.


Nästa fikaträff är fredagen den 17 maj kl.14:00 på Husknuten, Nässjögatan 10, Halmstad.


Därefter är det Fredagen 31 maj på Sjömanskyrkan Halmstad.


Kommande datum läggs upp på vår Facebooksida.
Grillning vid Torvsjön. Alt. Toftasjön.


Lördagen den 25 maj kl.14:00

Torvsjön i närheten av Marbäck.


Det kommer att bjudas på korv, bröd och dryck.

Vill man ha något mer matigt, så får man ta med det själv. Kaffe får man ta med sig själv. 

Vi kommer att samåka ut till Torvsjön alt. till Bengt och Christel.

Vid regn kommer vi att vara hemma hos Bengt och Christel Andersson

Anmälan senast 20 maj till rsmh.halmstad@gmail.com
Vi deltar på Andersbergsfestivalen 


Lördagen den 1 juni kl. 11:00-18:00 Andersberg


Mer info kommer att läggas ut på vår Facebooksida

(tiden kan förändras, öppettider för festivalen är 10:00-23:00)
Utflykt till Bjärehalvön


Med besök på “Birgit Nilsson museet” (Birgit Nilssons väg 27, 269 91 Båstad) och 

Lars Lerins utställning på Ravinen Kulturhus (Kattviksvägen 231, 269 91 Båstad)


Söndagen den 30 juni kl. 09:00 - 20:00

Samling vid Husknuten kl.09:00


Vi tar en fika, med egen medhavd matsäck, innan vi går in på utställning alt. museum. Mellan utställning och museum går vi och äter lunch någonstans.


Kostnad: Anmälningsavgift 150 kr (resa och entré ingår)

Maten betalar man själv.

Anmälan senast 15 maj
(Sensommarens och Höstens program kommer i slutet av Juni.)


Anmälan  med namn och telefon görs till rsmh.halmstad@gmail.com  

Välkommen !!!

Styrelsen för RSMH Halmstad Gemenskapen
RSMH verkar för att bryta isolering genom aktivering, ansvarstagande, bildning och framförallt gemenskap.


Vi vill motverka stigmatisering vid psykisk ohälsa.


Vi samverkar med familj, vänner och de aktörer i samhället som kommer i kontakt med psykisk ohälsa och bjuder in dessa till medlemsmöten.


Vi försöker att erbjuda ett så brett program som möjligt minst en gång i månaden.


Det kan vara tex. studiebesök, teater, bio eller kurser i samarbete med något bildningsförbund.


Vi har arbetat fram ledord för föreningen som är:


Glädje, Gemenskap, Lojalitet, Respekt och Vänlighet.

Kopierat.
Etiska riktlinjer för RSMH


RSMH är en brukarorganisation, där medlemmar, lokalföreningar, distrikt och förbund, tillsammans jobbar för att RSMH ska vara en organisation som ses som trovärdig, seriös och kompetent.


Vi vill växa som organisation och vi vill bli lyssnade på. För att det ska bli så måste alla i organisationen, medlemmar, förtroendevalda och anställda, känna till och dela vår värdegrund. 


De etiska riktlinjerna gäller alla inom förbundet, medlemmar, förtroendevalda och anställda, och är till för att ge vägledning och stöd, för att stärka demokratin och gemenskapen. Syftet med de etiska riktlinjerna är

 

  • att bidra till ett gemensamt förhållningssätt inom vår organisation
  • att bibehålla och stärka omvärldens förtroende för RSMH
  • att vi förstår att vi ska bemöta varandra på ett sätt som stärker gemenskapen inom förbundet och utvecklar den enskilda medlemmen.Värdegrund


RSMH:s verksamhet ska genomsyras av respekt för människors lika värde, öppenhet, demokratiska värderingar och arbetssätt


Missbruka inte din förtroendeställning


När du representerar RSMH eller deltar i vår verksamhet ska du visa medmänsklighet, respekt och inte utnyttja någons oförmåga.


Du ska respektera andras kunskap och erfarenhet. 


När du uttalar dig för RSMH ska det vara i frågor som är relevanta för vår verksamhet och inom ramen för våra styrdokument. Din information om RSMH ska vara korrekt så att den inger förtroende och underlättar samarbete.


Du ska hålla dig till fakta. Känner du inte till en sak som Du tillfrågas om ska du hänvisa till annan person eller återkomma med svar.Vi bemöter varandra med respekt


Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska inte utsätta andra för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du ska inte heller utsätta andra för kränkande särbehandling eller annan form av trakasserier. 


Du ska i ditt handlande verka i enlighet med RSMH:s etiska riktlinjer och demokratiska värderingar och arbetssätt. 


Vi värnar om allas personliga integritet


Du ska inte föra vidare det du har fått i förtroende av personer inom RSMH, om de inte själva så önskar.


Du ska tillbakavisa skvaller och förtal. Vi talar alltid MED varandra och inte OM varandra.


Du får aldrig lämna ut personuppgifter som anförtrotts dig till tredje part.Vår verksamhet är drogfri


Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska under utövande av detta avhålla dig från alkohol och andra icke läkarordinerade droger. På så sätt värnar vi om varandra och skapar trygga möten.Kopierat.
Vill du bli medlem?


Betala in på Bankgiro: 753-7517


Huvudmedlem: 160 kr

(Från 2024)


Familjemedlem: 100 kr

(I samma hushåll)När du betalat in medlemsavgiften och

pengarna dragits från ditt konto.


Skicka gärna en sms-meddelande med namn, adress, mailadress och telefonnummer,

samt helst även en skärmbild på att pengarna dragits från ditt konto, till 0760-369993.


Detta påskyndar registrering och hantering av ditt medlemskap, så att du så fort som möjligt börjar få information om vad som händer i föreningen och tidningen Revansch.
Styrelsen för RSMH Halmstad GemenskapenOrdförandeMarie AlfredssonKassörReinhard Gericker.gericke1949@gmail.com0739 - 33 00 73
Besöksadress:


Föreningshuset Husknuten

Nässjögatan 10

302 48 Halmstad

SwedenBankgiro:  753-7517


Organisationsnummer:

849201-2086Vill du bli medlem?


Betala in på Bankgiro: 753-7517


Huvudmedlem: 160 kr

(Från 2024)


Familjemedlem: 100 kr

(I samma hushåll)